موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
13 خرداد 1403

دوره مقدماتی اصول و مبانی هنر فاخر نقالی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: دوره مقدماتی اصول و مبانی هنر فاخر نقالی به مربیگری مرشد پویا بازرگان شروع دوره از 17 خرداد […]