موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
17 دی 1402

مقالات برتر دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مقالات برتر دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی ردیف عنوان مقاله پژوهشگر(ان) 1 تحلیل معنای آشیانه چلچله در قالیچه‌ی گلفرنگ کتیبه‌دار کردستان با روش آیکونولوژی […]