موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
5 خرداد 1402

مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی، زمستان 1401 تحلیل معماری مسجد تئاتر شهر تهران بر مبنای شاخص­های هنر اسلامی زهرا قاسمی، مرتضی افشاری چکیده: […]
29 اسفند 1401

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی The first national conference of Islamic culture and art نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی روز دوشنبه، 29 […]