موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
12 اردیبهشت 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد “قشم” با همکاری موسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنر” برگزار می کند: نخستین همایش علمی پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی) کمیته علمی […]