موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
19 تیر 1403

اختتامیه سومین همایش فرهنگ و هنر اسلامی (ملی و بین المللی)

اختتامیه سومین همایش فرهنگ و هنر اسلامی (ملی و بین المللی) به همراه برگزاری 3 کارگاه علمی با اعطای گواهینامه معتبر و رایگانو معرفی مقالات برتر […]