موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
26 اردیبهشت 1402

انجمن ها

17 اسفند 1401

نخستین همایش دانشگاهی فرهنگ و هنر اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما بندرعباسبا همکاریموسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنر”برگزار می کند: فَرهَنگ وَ هُنَر ِاِسلامی مقالات برتر در نشریه“جُستارنامه فَرهَنگ وَ هُنَرِ اِسلامی”به چاپ […]