موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
27 خرداد 1402

کارگاه آموزشی: آموزش اقدام پژوهی

کارگاه آموزشی: آموزش اقدام پژوهی مدرس: دکتر بابک دهقانی ارسال شده در تاریخ :1402/03/27 کارگاه آموزشی: آموزش اقدام پژوهی مدرس: دکتر بابک دهقانی کارگاه آموزشی: آموزش […]