موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
26 اردیبهشت 1402

نگاهی به جایگاه فرهنگ و هنر درتمدن اسلامی بعد از انقلاب

نگاهی به جایگاه فرهنگ و هنر درتمدن اسلامی بعد از انقلاب
12 اردیبهشت 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد “قشم” با همکاری موسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنر” برگزار می کند: نخستین همایش علمی پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی) کمیته علمی […]
11 اردیبهشت 1402

تابستان 1402

تابستان 1402 با کارگاه های فرهنگی هنری، علمی پژوهشی، قرآن و عترت، آموزشی و پرورشی، تربیت بدنی معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با همکاری […]
15 فروردین 1402

مقالات برتر نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مقالات برتر نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی
17 اسفند 1401

نخستین همایش دانشگاهی فرهنگ و هنر اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما بندرعباسبا همکاریموسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنر”برگزار می کند: فَرهَنگ وَ هُنَر ِاِسلامی مقالات برتر در نشریه“جُستارنامه فَرهَنگ وَ هُنَرِ اِسلامی”به چاپ […]