موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
13 خرداد 1403

وبینار تخصصی نگرشی به وزن (ریتم) و سازهای کوبه ای

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: وبینار تخصصی نگرشی به وزن (ریتم) و سازهای کوبه ای مدرس: دکتر داریوش زربافیان از کشور کانادا به […]