موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
5 خرداد 1403

دومین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: دومین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی جهت ثبت نام و ارسال مقاله اینجا ثبت نام […]
5 خرداد 1403

دومین همایش ملی نقش فرهنگ، هنر و رسانه در شناسایی مکتب سردار شهید قاسم سلیمانی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: دومین همایش ملی نقش فرهنگ، هنر و رسانه در شناسایی مکتب سردار شهید قاسم سلیمانی جهت ثبت نام […]
3 خرداد 1403

دوره آموزشی مقاله نویسی علمی (ویژه همایش اقدام پژوهی)

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر با همکاری حوزه معاونت سما لاهیجان و سیاهکل برگزار می کند: دوره آموزشی مقاله نویسی علمی (ویژه همایش اقدام پژوهی) مدرس […]
3 خرداد 1403

دوره آموزشی مقاله نویسی علمی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر با همکاری انتشارات کتاب و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند: دوره آموزشی مقاله نویسی علمی […]
3 خرداد 1403

دوره آموزشی تالیف کتاب

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر با همکاری انتشارات کتاب و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند: دوره آموزشی تالیف کتاب مدرس […]
6 اردیبهشت 1403

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در اقــدام پــژوهــی، راه کارها و پیشنهادات

حوزه معاونت امور مدارس استان گیلان با همکاری سمـــا لاهیجان و مـوسسه فرهنــگی هنــری جستـارنامـه هنـــر برگزار می کند: دومین همایش ملی پژوهش های نوین در […]
24 دی 1402

سومین همایش فرهنگ و هنر اسلامی (ملی و بین المللی)

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: سومین همایش (سطح ملی و بین المللی) جهت ثبت نام و ارسال مقاله اینجا ثبت نام در سایت […]
7 دی 1402

اختتامیه دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مـوسسه فرهنـگی هنـری جستارنامه هنر برگـزار می کنـد… اختتامیه دومینــ همـایشـ مـلیــ به همراه 4 کارگاه علمـــی با اعطای گواهینــامه معتبــر و رایگــانو معـــرفی مقالات بــــرتــــر […]
17 تیر 1402

انتشارات “جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی” با شماره پروانه 18093

مجوز، چاپ و نشر (کتاب) ارسال شده در تاریخ :1402/04/17 انتشارات “جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی” با شماره پروانه 18093 قابل توجه پژوهشگران، فرهیختگان و اندیشمندان […]