موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
5 خرداد 1403

دومین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: دومین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش جهت ثبت نام […]
26 اردیبهشت 1402

برگزاری کارگاه آموزشی دومین جشنواره ملی تئاتر درسی در ناحیه یک بندرعباس

برگزاری کارگاه آموزشی دومین جشنواره ملی تئاتر درسی در ناحیه یک بندرعباس اولین کارگاه آموزشی جشنواره ملی تئاتر درسی توسط کانون فرهنگی تربیتی شهید سامپور و […]
12 اردیبهشت 1402

نخستین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش

موسسه فرهنگی هنری “جُستارنامه هنر” برگزار می کند: نخستین همایش ملی پژوهش در تئاتر درسی، ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی آموزش و پرورش چاپ مقالات برتر […]