موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
25 آذر 1401

بابک دهقانی و سیما صابر صلغی به عنوان معلمین پژوهنده برتر مدارس سما پسرانه و دخترانه در شهر بندرعباس

همزمان با هفته پژوهش سال 1401، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، از بابک دهقانی و سیما صابر صلغی به عنوان […]