موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
12 اردیبهشت 1402

دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی موسسه فرهنگی هنری “جُستارنامه هُنَر” برگزار می کند: دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی کمیته علمی و اجرایی: […]
26 اسفند 1401

کارگاه آموزشی: نخستین جشنواره نقالی (دانش آموزی)

کارگاه آموزشی: نخستین جشنواره نقالی (دانش آموزی) نخستین جشنواره نقالی (دانش آموزی) روز پنجشنبه، 6 بهمن، 1401 توسط جستارنامه هنر و جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی […]
16 بهمن 1401

نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش)

ارسال شده در تاریخ :1401/11/21 موسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنـر” با همکاری دبستان دخترانه سما برگزار می کند: نخستیـن جشنـواره قصــه گـویـی (مبتنی بر هنـر نمـایش) […]
14 دی 1401

نخستین جشنواره نقالی

ارسال شده در تاریخ :1401/11/06 کارگاه آموزشی: نخستین جشنواره نقالی (دانش آموزی) نخستین جشنواره نقالی (دانش آموزی) روز پنجشنبه، 6 بهمن، 1401 توسط جستارنامه هنر و […]
2 دی 1401

– نخستین همایش دانشگاهی فرهنگ و هنر اسلامی

نخستین همایش دانشگاهی فرهنگ و هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما بندرعباس با همکاری موسسه فرهنگی هنری “جستارنامه هنر” برگزار می کند: نخستین همایش دانشگاهی […]
15 آذر 1401

مهمترین و معتبرترین فعالیت های علمی-پژوهشی، فرهنگی_هنری

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر و دوفصلنامه علمی تخصصی فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر و دوفصلنامه علمی تخصصی فرهنگ و […]