موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
7 دی 1402

اختتامیه دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مـوسسه فرهنـگی هنـری جستارنامه هنر برگـزار می کنـد… اختتامیه دومینــ همـایشـ مـلیــ به همراه 4 کارگاه علمـــی با اعطای گواهینــامه معتبــر و رایگــانو معـــرفی مقالات بــــرتــــر […]
12 اردیبهشت 1402

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی به همراه چاپ مقالات برتر در دوفصلنامه علمی تخصصی […]
10 اردیبهشت 1402

افراد مهم علمی در دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

افراد مهم علمی در دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی ارسال شده در تاریخ :1401/08/18 افراد مهم علمی در دومین همایش ملی فرهنگ و هنر […]
29 اسفند 1401

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی The first national conference of Islamic culture and art نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی روز دوشنبه، 29 […]