موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
7 دی 1402

اختتامیه دومین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مـوسسه فرهنـگی هنـری جستارنامه هنر برگـزار می کنـد… اختتامیه دومینــ همـایشـ مـلیــ به همراه 4 کارگاه علمـــی با اعطای گواهینــامه معتبــر و رایگــانو معـــرفی مقالات بــــرتــــر […]
17 تیر 1402

انتشارات “جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی” با شماره پروانه 18093

مجوز، چاپ و نشر (کتاب) ارسال شده در تاریخ :1402/04/17 انتشارات “جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی” با شماره پروانه 18093 قابل توجه پژوهشگران، فرهیختگان و اندیشمندان […]