موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
24 دی 1402

کارگاه آموزش نقالی ویژه استان قزوین

کارگاه آموزش نقالی زبان و ادب پارسی شش جلسه آنلاین ویژه تمامی گروه های سنی تسهیل گر: دکتر بابک دهقانی
20 شهریور 1402

انتشارات

20 شهریور 1402

دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

اطلاعات نشریه جهت ورود به سایت روی لینک روبرو کلیک نمایید: دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی jiac.ir به موجب ماده 13 قانون مطبوعات […]
19 خرداد 1402

انتشارات

به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن‌ها، مصوب 1375/06/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی […]